Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
Lampang Juvenile And Family Court
News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ประชาชน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมมอบเค้กอวยพรวันเกิดแก่บุคลากร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง มอบเงินสวัสดิการเพื่อสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลแก่บุคลากร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางจัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการ ฯ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง กิจกรรมที่ 1 Happy Body สุขภาพดี หลักสูตร ฝึกเต้นไลน์แดนซ์ขั้นพื้นฐาน
image
image
image
image

  

 

 

 

 

ประกาศและระเบียบศาล
ข่าวประกวดราคา
ข่าวรับสมัครงาน