ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
Lampang Juvenile And Family Court
News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดลำปาง กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลเยาวชนเเละครอบครัวจังหวัดลำปางร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ศาลเยาวชนเเละครอบครัวจังหวัดลำปางร่วมพิธีวางพวงมาลา จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีและพิธีทำบุญ เนื่องในวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี โครงการศาลสัมพันธ์องค์กรเพื่อประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรื่องที่น่าสนใจ
ประกาศและระเบียบศาล
ข่าวประกวดราคา
ข่าวรับสมัครงาน